Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie „Carpe Diem Semper”Choczewo


Cel zbiórki:

Powstanie Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej

Kwota zebrana: 1 922,00 złKim jesteśmy?

Carpe Diem Semper – Chwytaj Dzień Zawsze!

Te trzy słowa, stanowiące zarazem nazwę stowarzyszenia, jasno określają cel naszej działalności. Każdy człowiek niezależnie od wieku  ma prawo do realizacji  marzeń, rozwoju, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc oraz poznawania nowych interesujących  ludzi. Stanowimy grupę ludzi w różnym wieku, którym idea pracy z ludźmi i dla ludzi daje wiele satysfakcji. Każdy  z nas na swój sposób rozwija własną osobowość, dając zarazem wiele dobrego dla grupy.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w drugiej połowie 2017 roku. Od tego czasu angażujemy się w różnego rodzaju działania oraz projekty. Dotychczas naszym głównym przedsięwzięciem był Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który stanowił  odpowiedź na sygnały społeczne świadczące o potrzebie edukacyjnej osób starszych. Tworzył także płaszczyznę komunikacji społecznej, niezbędnej w świecie pełnym zaawansowanych technologii i nowej wiedzy. Za sprawą działalności Uniwersytetu pokolenie dorosłych zdobyło nowe umiejętności, a także miało możliwość poznawania pełnych zaangażowania i energii ludzi w podobnym wieku. Nasi słuchacze mieli możliwość realizacji własnej pasji, znalezienia nowego hobby oraz jak najlepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Pomogliśmy również osobom starszym uwierzyć we własne siły i możliwości intelektualne oraz fizyczne.

Nasz cel

Jednak naszym największym sukcesem jest to, że do realizacji prowadzonych przez nas działań przyłączyły się także inne grupy wiekowe z lokalnego środowiska. Wspólnie z dziećmi, młodzieżą, osobami czynnymi zawodowo oraz seniorami przeprowadziliśmy kilka projektów, które zintegrowały oraz zaktywizowały lokalną społeczność. Dzięki takim akcjom jak Kilometry Dobra, udało nam się zmienić formułę funkcjonowania Uniwersytetu na Uniwersytet Otwarty – Nie Tylko Trzeciego Wieku. Chcemy stworzyć przestrzeń działania łączącą różne grupy wiekowe – Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej Gminy Choczewo. Mamy głęboką nadzieję, że pokonanie wielu „Kilometrów Dobra” przybliży nas do jak najszybszej realizacji naszego celu. Szczerze wierzymy, że każda złotówka przekazana na wsparcie naszych działań to serdeczny gest darczyńców a jednocześnie wielkie zobowiązanie dla wszystkich osób zaangażowanych w działania Stowarzyszenia Carpe Diem Semper.

Kontakt

Stowarzyszenie Carpe Diem Semper
ul. Bałtycka 13
84-210 Choczewo

cds@choczewskiutw.pl

Partnerzy:

                                                      

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.