Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w BytomiuBytom


Cel zbiórki:

Gruntowny remont i dostosowanie nowej siedziby WTZ do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kwota zebrana: 6 193,80 złKim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu czyni dobro już od dwudziestu siedmiu lat – kompleksowo pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku.

W naszych ośrodkach podopieczni mogą skorzystać z rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz terapii zajęciowej, a także zdobyć edukację. Zajmujemy się również opieką nad kilkunastoma osobami, które pozbawione są wsparcia rodzin. Z pomocy Stowarzyszenia korzysta łącznie ponad trzystu podopiecznych.

Nasze cele

Najpilniejszej pomocy wymaga najstarsza z naszych placówek – Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), w którym terapią objętych jest 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecna siedziba placówki mieści się w zabytkowej willi, która nie jest przystosowana architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W 2019 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Bytom na potrzeby WTZ budynek po przeniesionym w inne miejsce Specjalnym Ośrodku Wychowawczym. Aby rozpocząć działalność w nowej siedzibie konieczny jest gruntowny remont i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Koszt takiego remontu kształtuje się w okolicach 3 milionów złotych.

W największej z naszych placówek – Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, w którym uczą się i rehabilitują dzieci i młodzież od urodzenia do 25 roku życia, tworzymy w ramach projektu unijnego piękny ogród sensoryczny, z którego będą mogły korzystać również uczniowie bytomskich szkół oraz przedszkolaki. Ogród tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod opieką terapeutów. Niestety, nie wszystkie wydatki możemy pokryć ze środków unijnych, więc musimy uzbierać pieniądze m.in. podczas akcji Kilometry Dobra. Aby zrealizować nasze marzenie potrzebujemy kwoty około 30 tysięcy złotych.    

W tym roku planujemy zebrać 150 tysięcy złotych a brakującą kwotę pozyskać z innych źródeł (projektów, sponsorów itp.) Im więcej zgromadzimy środków, tym lepsze warunki terapii będziemy mogli zaoferować naszym wychowankom OREW i uczestnikom WTZ.

Kontakt

PSONI Koło w Bytomiu
ul. Małachowskiego 36
41-907 Bytom

adam.mstowski@psonibytom.org

Partnerzy:

                                             

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.